Εμφάνιση άσπρης σκόνης ή χιονιού στη βαμμένη επιφάνεια ή ασπρίλες που φαίνεται να «τρέχουν» στον τοίχο με μορφή καταρράκτη.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
  • Τα άλατα του σοβά, των τούβλων και του μπετόν μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μέσω των τριχοειδών, των ρωγμών και της υγρασίας.
  • Οι σοβάδες δεν έχουν την κατάλληλη σύνθεση.
  • Ο τοίχος ασταρώθηκε πριν στεγνώσει ικανοποιητικά ο σοβάς.
  • Ο τοίχος δεν ασταρώθηκε σωστά (π.χ. υπερβολική αραίωση στο αστάρι ή χρήση κακής ποιότητας ασταριού).
  • Το χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί δεν παρουσιάζει καλές αντοχές στη «μετανάστευση» των αλάτων.
Η ΛΥΣΗ
  • Προληπτικά θα πρέπει να περιοριστούν οι παραπάνω αιτίες που προκαλούν και ενισχύουν το φαινόμενο και η νέα επιφάνεια στη συνέχεια να ασταρωθεί με αστάρι νερού ή με αστάρι διαλύτου ή με αστάρι διαλύτου. Μετά εφαρμόζεται ακρυλικό χρώμα, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στη «μετανάστευση» των αλάτων, σε σύγκριση με άλλα ακρυλικά χρώματα!
  • Κατασταλτικά, η βαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί από τα παλαιά χρώματα και τα άλατα, να στοκαριστεί όπου χρειάζεται με, να ασταρωθεί και να βαφεί με τα παραπάνω προτεινόμενα συστήματα βαφής.