Διαφορά απόχρωσης

 
Η απόχρωση στις γωνίες όταν εφαρμόζεται με πινέλο δείχνει πιο σκούρα, απ’ότι στον υπόλοιπο τοίχο που το χρώμα έχει εφαρμοστεί με ρολό.
 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
  • Tο χρώμα που εφαρμόζεται με το πινέλο δεν έχει αραιωθεί περισσότερο, απ’ ότι αυτό που εφαρμόστηκε με το ρολό.
  • Δεν υπάρχει καλή συμβατότητα των χρωστικών με το χρώμα.
Η ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή χρώματος με πινέλο, αφήνει γενικά περισσότερο χρώμα στην επιφάνεια απ’οτι αυτή με ρολό. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη καλυπτικότητα με συνέπεια η απόχρωση να φαίνεται πιο σκούρα.
Αραιώνουμε το χρώμα που πρόκειται να εφαρμοστεί στο « κόψιμο» με πινέλο, πιο πολύ (π.χ 10% αντί 5-7% με νερό). Εφαρμόζουμε όσο πιο λεπτή ζώνη χρώματος μπορούμε στα κοψίματα.