Σκάσιμο που παίρνει μορφή παρόμοια με αυτήν της λάσπης όταν ξεραθεί και σκάσει.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
  • Εφαρμογή χρώματος σε πολύ μεγάλο πάχος (όχι σωστό στέγνωμα και σκλήρυνση).
  • Κακής ποιότητας χρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε πληρωτικά υλικά. Σε συνδυασμό με μεγάλο πάχος εφαρμογής, όταν το φιλμ στεγνώνει «χάνεται» η συνοχή του.
  • Εφαρμογή χρώματος πάνω σε αστάρι διαλύτου που δεν έχει στεγνώσει πλήρως. Αποτέλεσμα να εξατμίζονται οι διαλύτες του ασταριού, που εγκλωβίζονται και “σηκώνουν” το τελικό χρώμα.
Η ΛΥΣΗ

Απομακρύνετε το χρώμα στην προβληματική περιοχή, με ξύσιμο ή/και γυαλοχαρτάρισμα. Απομακρύνετε τη σκόνη πριν την επαναβαφή. Χρησιμοποιείστε αστάρι αν αυτό απαιτείται και καλής ποιότητας τελικό χρώμα (ανάλογα με το είδος της επιφάνειας).