Ξεθώριασμα

Χρώμα μη ανθεκτικό στα αλκάλια «ξεθώριασμα» και πλήρη αλλοίωση του φιλμ σε νέα τοιχοποιία.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
  • Κακή προεργασία επιφάνειας.
  • Βαφή νέας επιφάνειας τοιχοποιίας με υψηλή αλκαλικότητα, πριν αυτή ωριμάσει τουλάχιστον για 30 ημέρες (η πλήρης ωρίμανση/στέγνωμα διαρκεί ένα χρόνο).
  • Όχι αστάρωμα, ή εφαρμογή κατάλληλου ασταριού.
Η ΛΥΣΗ
  • Νέες επιφάνειες τοιχοποιίας πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 30 ημέρες να στεγνώσουν πριν τη βαφή το διάστημα αυτό επιμηκύνεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες (υψηλά ποσοστά υγρασίας, βροχές κ.ά.). Χρήση ανθεκτικού σε υψηλή αλκαλικότητα ασταριού.
  • Σε ήδη προβληματική επιφάνεια, αφαιρούμε το αλλοιωμένο φιλμ και εφαρμόζουμε αστάρι.