Ρυτίδιασμα

Κακή εφαρμογή χρώματος (συνήθως σε μεγάλο πάχος) μπορεί να προκαλέσει «ρυτίδιασμα» της επιφάνειας.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
  • Συνήθως εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σωστό στέγνωμα π.χ. σε περιπτώσεις εφαρμογής χρώματος σε μεγάλο πάχος ή εφαρμογή δεύτερης στρώσης πάρα πολύ σύντομα και πριν στεγνώσει η πρώτη.
  • Κακό στέγνωμα λόγω υψηλών ποσοστών υγρασίας ή υψηλών ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.
  • Εφαρμογή πάνω από μη τριμμένη γυαλιστερή επιφάνεια.
Η ΛΥΣΗ
  • Αφαιρέστε τις προβληματικές και άλλες περιοχές με σαθρά υπολείμματα χρώματος (σε παλαιά βαμμένες επιφάνειες πιθανόν να χρειαστεί η εφαρμογή διαβρωτικού χρωμάτων).
  • Γυαλοχαρτάρετε και απομακρύνετε τη σκόνη.
  • Εφαρμογή χρώματος στις συνιστώμενες αποδόσεις και συνθήκες εφαρμογής.