Φουσκάλες

Φουσκάλες

Φουσκάλες Σε διάφορα σημεία της τοιχοποιίας εμφανίζονται φουσκάλες και σε άλλα το χρώμα έχει σκάσει και έχει ξεφλουδίσει. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ «Τοπική» έλλειψη πρόσφυσης ασταριού και χρώματος. Μεγάλη υγρασία της τοιχοποιίας (εισερχόμενη από προβληματικές σωληνώσεις, έδαφος) και αδυναμία της επιφάνειας να…