Σκασίματα / μικρορωγμές

Σκασίματα ή μικρορωγμές

Σκασίματα ή μικρορωγμές Σε παλαιά τοιχοποιία ή σε νέους σοβάδες πριν βάψουμε παρατηρούμε τριχοειδή σκασίματα και ρωγμές μικρού μεγέθους. Πιθανές αιτίες Κακής ποιότητας ή πολυκαιρισμένη τοιχοποιία που έχει χρόνια να συντηρηθεί. Οι σοβάδες δεν έχουν την κατάλληλη σύνθεση ή εφαρμόζονται…