Γυαλάδες /Kατακόρυφα λερώματα

Γυαλάδες 

Γυαλάδες Εμφάνιση κατά τόπους γυαλάδας σε εξωτερικές επιφάνειες, η οποία με το πέρασμα του χρόνου εμφανίζει μαύρα κατακόρυφα λερώματα. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Σε μερεμέτια, τα οποία αφορούν κυρίως επισκευή ρηγματώσεων, εφαρμόζεται (από λάθος) πρώτα ακρυλική «μαστίχη» ή ελαστομερής στόκος και μετά…