Ανάπτυξη μούχλας σε εξωτερικές επιφάνειες

Ανάπτυξη μούχλας σε εξωτερικές επιφάνειες

Ανάπτυξη μούχλας σε εξωτερικές επιφάνειες ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας σε επιφάνειες που δεν τις βλέπει ο ήλιος (βορεινές). Στάσιμα νερά σε επαφή με την τοιχοποιία . Πορώδες επιφάνειας τοίχου. Εάν το χρώμα του τοίχου είναι κακής ποιότητας ματ…