Ανάπτυξη μούχλας σε εσωτερικές επιφάνειες

Ανάπτυξη μούχλας σε εσωτερικές επιφάνειες

Ανάπτυξη μούχλας σε εσωτερικές επιφάνειες ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, σε συνδυασμό με κακό αερισμό των χώρων. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται στα σημεία της τοιχοποιϊας όπου υπάρχει ελλιπής θερμομόνωση ή θερμογέφυρες. Συσσωρευμένη υγρασία στην τοιχοποϊία (από προβληματικές σωληνώσεις, οροφές, υδρορροές,…