Εμφάνιση μερεμέτιων

Εμφάνιση μερεμέτιων

Εμφάνιση μερεμέτιων Σημεία σε μία επιφάνεια τοίχου, όπου μετά το πέρασμα χρόνου αρχίζουν και φαίνονται τα μερεμέτια (στα οποία αλλάζει και η απόχρωση) ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Δεν έχει ασταρωθεί η στοκαρισμένη επιφάνεια Η παρετίνα που χρησιμοποιήθηκε για το στοκάρισμα δεν περιέχει…