Μαλακό φίλμ / βερνικοχρώματα

Μαλακό φίλμ / βερνικοχρώματα

Μαλακό φίλμ / βερνικοχρώματα Δημιουργία μαλακού φιλμ μετά την εφαρμογή του βερνικοχρώματος. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Εφαρμογή χρώματο/ς σε πολύ μεγάλο πάχος (δεν έγινε σε βάθος σκλήρυνση) Εφαρμογή χωρίς καλό καθάρισμα της επιφάνειας (υπολείμματα ελαίων, σκόνης κ.ά.) Επιφανειακό στέγνωμα (όχι σε βάθος)…