Ρυτίδιασμα

Ρυτίδιασμα

Ρυτίδιασμα Κακή εφαρμογή χρώματος (συνήθως σε μεγάλο πάχος) μπορεί να προκαλέσει «ρυτίδιασμα» της επιφάνειας. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Συνήθως εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σωστό στέγνωμα π.χ. σε περιπτώσεις εφαρμογής χρώματος σε μεγάλο πάχος ή εφαρμογή δεύτερης στρώσης πάρα πολύ σύντομα και πριν…