Ζαρώματα

Ζαρώματα

Ζαρώματα Εμφάνιση ζαρωμάτων σε μεταλλικές ή/και ξύλινες επιφάνειες βαμμένες με Βερνικόχρωμα. Πιθανές αιτίες Εφαρμογή χρώματος σε πολύ μεγάλο πάχος Εφαρμογή επόμενης στρώσης πριν στεγνώσει η προηγούμενη Επιφανειακό στέγνωμα (όχι σε βάθος) λόγω εφαρμογής σε υψηλή θερμοκρασία («μαλακό» χρώμα λόγω της…

Άσπρη σκόνη

Άσπρη σκόνη Εμφάνιση άσπρης σκόνης ή χιονιού στη βαμμένη επιφάνεια ή ασπρίλες που φαίνεται να «τρέχουν» στον τοίχο με μορφή καταρράκτη. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Τα άλατα του σοβά, των τούβλων και του μπετόν μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μέσω των…