Ζαρώματα

Ζαρώματα

Εμφάνιση ζαρωμάτων σε μεταλλικές ή/και ξύλινες επιφάνειες βαμμένες με Βερνικόχρωμα. Πιθανές αιτίες Εφαρμογή χρώματος σε πολύ μεγάλο πάχος Εφαρμογή επόμενης στρώσης πριν στεγνώσει η προηγούμενη Επιφανειακό στέγνωμα (όχι σε βάθος) λόγω εφαρμογής σε υψηλή θερμοκρασία («μαλακό» χρώμα λόγω της μη…

Άσπρη σκόνη

Εμφάνιση άσπρης σκόνης ή χιονιού στη βαμμένη επιφάνεια ή ασπρίλες που φαίνεται να «τρέχουν» στον τοίχο με μορφή καταρράκτη. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Τα άλατα του σοβά, των τούβλων και του μπετόν μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μέσω των τριχοειδών, των…