Ακρυλικό αστάρι γυψοσανίδας

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Γεμιστικό αστάρι κατάλληλο για αστάρωμα σε λεία, μη πυριτικά υποστρώματα όπως γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες πριν από την επόμενη, ενδιάμεση ή τελική επίστρωση. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους και ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων παράλληλα βελτιώνει την καλυπτικότητα τους.

Περιγραφή

Μεγάλη καλυπτικότητα

Εξαιρετικής πρόσφυσης

Εσωτερικού χώρου

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-12 τμ/kg

ΛΙΤΡΑ:  3  | 10