Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

Καλύπτει αποτελεσματικά, προσφέροντας διαχρονικό λευκό. Παρέχει στην επιφάνεια την ικανότητα να «αναπνέει» την οποία αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας.

 Επιφάνειες από σκυρόδεμα

 Αλκαλικές επιφάνειες

 Μεγάλη κάλυψη

 Εύκολο στην εφαρμογή.